top of page
25år.jpeg

Vi inviterer til feiring av vårt 25 års jubileum 

(ENGLISH BELOW)

Det blir en helg fylt med workshops, dans og moro fra morgen til kveld.

Da er ventetiden over og vi kan presentere instruktørene for vår Jubileum Linedance Weekend.  
Vi ønsker velkommen til:
Tina Argyle, Dwight Meessen og Hayley Wheatley

Vår DJ: DJ Stefan S, vil sørge for god atmosfære med flott lyssetting og spille masse god musikk gjennom hele helgen

Priser: Medlem Ikke medlem
* Weekend pass kr 1.600,- kr 1.800,- Inkl ws/lunsj/kaffe,vann,frukt,snack/middag/fest
* Hele Lørdagen: kr 1.300,- kr 1.500,- Inkl ws/lunsj/kaffe,vann,frukt,snack/middag/fest
* Middag/fest: kr 650,- kr 750,-
* Workshop kun lørdag: kr 650,- kr 750,- Inkl ws/lunsj/kaffe,vann,frukt,snack
* Sosial dans fredag: Åpent for alle Kr 150,- om du kun kommer denne kvelden, ellers inkludert.

Registrer din deltakelse her. Påmeldingslink:  https://forms.gle/RB9nF2MoyrAvJuQcA
Betaling til konto: 1503.80.28399 Husk merk betalingen med navn.
Frist for Earlybird pris 1. desember, etter dette øker prisen med kr 200,-
Betaler du fra utlandet bruker du følgende BIC/IBAN: BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer: NO6915038028399

Arrangementet og overnatting på samme sted:
Moxy Oslo X, Xmeetingpoint.  
http://xmeetingpoint.no, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten.
Overnatting bestilles direkte hos Moxy Hotel. (Link kommer når de åpner for booking)
Enkelt rom kr 1.090,- Dobbelt rom kr 1.190,-

Spørsmål om arrangementet?
Mona mona@svensken.com  
eller Svanhild  
svanhild.ottosen@mesterbakeren.no
Skedsmo Western Club
www.skedsmowesternclub.com

 

ENGLISH:

We invite you to celebrate our 25th anniversary
It will be a weekend filled with workshops, dancing and fun from morning to night.

Then the wait is over and we can present the instructors for our Jubilee Linedance Weekend.  
We welcome to: Tina Argyle, Dwight Meessen and Hayley Wheatley

DJ Stefan S, will provide a good atmosphere with great lighting and play lots of good music throughout the weekend

Prices: Member / Not a member
* Weekend pass NOK 1,600 / NOK 1,800 Incl ws / lunch / coffee, water, fruit, snack / dinner / party
* All Saturday: NOK 1,300, - / NOK 1,500, - Incl ws / lunch / coffee, water, fruit, snack / dinner / party
Dinner / party: NOK 650, - / NOK 750, -
* Workshop only Saturday: NOK 650, - / NOK 750, - Incl ws / lunch / coffee, water, fruit, snack
* Social dance Friday: Open to all NOK 150, - if you only come this evening, otherwise included.

 

Register your participation here. Registration link: https://forms.gle/RB9nF2MoyrAvJuQcA 
Payment to account: 1503.80.28399 Remember to mark the payment with name.
Deadline for Earlybird price 1 December, after this the price increases by NOK 200
If you pay from abroad use the following BIC/IBAN: BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer: NO6915038028399

The event and accommodation in the same place:
Moxy Oslo X, Xmeetingpoint.
http://xmeetingpoint.no, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten.
Accommodation is booked directly at Moxy Hotel. (Link comes when they open for booking)
Single room NOK 1,090,- Double room NOK 1,190,-

 

Questions about the event?
Mona mona@svensken.com or Svanhild svanhild.ottosen@mesterbakeren.no
Skedsmo Western Club
www.skedsmowesternclub.com 

bottom of page