Vor instruktører

Mona Akersveen Schützer
Instruktør og instruktørkontakt 
Mob. nr.: 913 22 287  
Mona startet med linedance hos SWC i 2002,
og har siden da konkurrert i både linedance og ProAm. Mona har gått instruktør kurs i linedance og ulike kurs hos Norges Danseforbund. Hun har også vært leder i SWC, og medlem av fest og fanteri! Etter en stund borte fra rollen har hun vært instruktør på grunnkurs 1, og alternerer sammen med de andre instruktørene på øvrige kurs. Hun tar også imot henvendelser angående dansekurs.

Trine H. Lund
Instruktør og nestleder
Mob. nr.: 901 16 989  
Trine ble dratt med til SWC av søsteren sin for å danse linedance! Hun har siden da konkurrert, vært mangeårig medlem av styret og derav leder i flere år. Hun har vært instruktør for de som ville konkurrere i klassene social, newcomer og nå i novice. Hun har vært gjesteinstruktør på de vanlige kursene før, men vil bli langt oftere å se på scenen.

Heidi Jensen
Vikarierende instruktør og fest & fanteri
  

Heidi begynte med linedance hos SWC i 2011, men hadde danset sund noen par sko før det. Etterhvert ble hun med i oppvisningsgruppen, og har siden 2013 ledet den. Dette viste seg å være for lite å holde på med. Så ved siden av å væremed i festkommitéen tok hun steget fullt ut og ble uteksaminert til instruktør i 2016. Heidi vil bli å finne på scenen fremover fra tid til annen, samt ellers hvor tempoet og stemningen er høy!

Yvonne Sevre

Vikarierende instruktør og valgkomite.

Ansvarlig for oppvisningsgruppa.